Mina tjänster

Vad är psykoterapi?

Psykoterapi kommer från grekiskan och kan fritt översättas till ”själavård”. Mitt arbete som leg. psykoterapeut består av, att genom samtal, hjälpa människor med sina relationella, psykiska eller existentiella problem.

Familjeterapi

Familjer som söker min hjälp gör det av många olika anledningar. En vanlig orsak är att man har svårt att komma överens och bråkar ofta. Det kan också handla om att man har svårt att lösa konflikter eller inte når varandra verbalt eller känslomässigt. Något av barnen kanske har ett beteende eller bekymmer som utmanar föräldrarollen på ett sätt som blir svårt att hantera. En av de metoder jag använder är Funktionell Familjeterapi, en evidensbaserad metod med goda forksningsresultat. Familjeterapi kan också vara hjälpsamt när det handlar om familjens övergångar mellan olika faser: från par till småbarnsföräldrar- tonårsföräldrar eller när barnen flyttat hemifrån. När jag arbetar med familjeterapi är hela eller delar av familjen med. Jag har lång erfarenhet av att möta familjer med stora bekymmer och har träffat många människor som med hjälp av terapi har kunnat lösa sina problem. 

Parterapi

När man som par märker att det blivit svårt att prata med varandra, man bråkar ofta och känslorna för varandra är övervägande negativa är det en god investering att söka parterapi. Som legitimerad psykoterapeut inom familjeterapi är jag specialiserad på att se vilka mönster ett par hamnat i och vad som kan behövas för att komma ur de onda cirklarna. Vi pratar både om vilka ni är som individer men också om det samspelsmönster som ställer till problem mellan er.

Individuell terapi

Om du befinner dig i en kris, känner dig ledsen eller rådvill över den situation du befinner dig i kan individuell terapi vara till hjälp. Det kan också handla om att du vill utforska dina styrkor och svagheter, vem du är eller vart du är på väg. Om du utifrån utbildningskrav behöver egen terapi är du också välkommen.

Handledning

Sedan 2007 handleder jag personalgrupper och resurspersoner. Uppdragsgivarna är privata, kommunala och statliga arbetsgivare. Jag utgår från en bred teoretisk bas för att förstå de komplexa sammanhang de professionella ofta möter. Sedan 2015 är jag också metodhandledare i Funktionell Familjeterapi i Sverige. Den grundläggande tanken med handledning, oavsett inriktning, är att det ska ske ett förändringsarbete mellan mig och gruppen för att utveckla de professionellas kunnande. Efter att ha arbetat med familjehemsplacerade barn under 16 år har jag också stor erfarenhet av placerade barns behov och villkor samt möjligheterna/svårigheterna av att vara familjehem.

Har du några frågor eller funderingar?

Kontakta mig via e-post så återkommer jag så snart som möjligt