Mitt CV

Utbildning

2015

Magisterexamen i psykoterapi, Linköpings universitet

2012-2015

Psykoterapeutprogrammet, inriktning familjeterapi, Linköpings Universitet

2007-2009

Grundläggande psykoterapiutbildning motsvarande steg 1. /Cederberg, Nilsson

2004-2006

Handledarutbildning. /Abrahamsson

1987-1990

Social linje 140 p, Umeå Universitet

Arbetslivserfarenhet

2006-2016

Familjeterapeut inom Funktionell familjeterapi med ungdomar 11-18 år och deras familjer, Uppsala kommun. Under fyra av de åren var jag även teamledare. Parallellt arbetade jag i mitt företag, H.A. Familjeresurs.

1991-2007

Familjehemssekreterare, Uppsala kommun. Arbetade de första åren även som ungdomshandläggare och fältarbetare.

1990-1991

Kurator på Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Vidareutbildning, ett urval.

Funktionell Familjeterapi (FFT), Intensiv hemmabaserad familjebehandling (IHF), Emotionellt fokuserad parterapi (EFT), Haschavvänjningsprogrammet, MI, Tejping, Nätverksutbildning, Kälvesten familjediagnostik. Certifierad FFT-terapeut 2007, 2009 0ch 2012.

Vill du ha referenser?

Välkommen att kontakta mig